دكترين شوك: ظهور سرمايه‌داري فاجعه

دكترين شوك: ظهور سرمايه‌داري فاجعه

ناشر : كتاب آمه

- مترجم: مهرداد(خليل) شهابي - نويسنده: نائومي كلاين

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال