دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها

دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها

ناشر : محراب قلم، كتابهاي مهتاب

- نويسنده: بنوا دولالاندر - مترجم: مهدي ضرغاميان

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها

دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها

ناشر : محراب قلم، كتابهاي مهتاب

- نويسنده: بنوا دولالاندر - مترجم: مهدي ضرغاميان

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كتاب مرجع نخستين دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها: ارتباط با اينترنت

كتاب مرجع نخستين دايره‌المعارف درياها و اقيانوس‌ها: ارتباط با اينترنت

ناشر : ذكر

- نويسنده: بن دن - مترجم: جواد ثابت‌نژاد

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال