خودآموز آزمون مديريت سبد اوراق بهادار

خودآموز آزمون مديريت سبد اوراق بهادار

ناشر : نگاه دانش

- گردآورنده: رضا مناجاتي - گردآورنده: احسان طيبي

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال