حفظ انگيزه، تحقق روياها (شش گام تا موفقيت)

حفظ انگيزه، تحقق روياها (شش گام تا موفقيت)

ناشر : دانژه

- نويسنده: كلي هولمز - مترجم: سرور سفيف‌مقدم

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

حفظ انگيزه،تحقق روياها (شش گام تا موفقيت)

حفظ انگيزه،تحقق روياها (شش گام تا موفقيت)

ناشر : دانژه

- نويسنده: كلي هولمز - مترجم: سرور سفيف

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال