چكيده مقالات نخستين همايش بين‌المللي مهارت آموزي و اشتغال

چكيده مقالات نخستين همايش بين‌المللي مهارت آموزي و اشتغال

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- ويراستار: حسن‌رضا زين‌آبادي

قیمت : ۰ ریال

حرف نخستين

حرف نخستين

ناشر : آويدمند

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مهارت‌آموزي و اشتغال در ايران

خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مهارت‌آموزي و اشتغال در ايران

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- ويراستار: سيدمحمدحسين حسيني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

رستوران‌دار بزرگ: نخستين راهنماي تاسيس و مديريت يك رستوران از مبتدي تا حرفه‌اي، فست‌فود و سنتي

رستوران‌دار بزرگ: نخستين راهنماي تاسيس و مديريت يك رستوران از مبتدي تا حرفه‌اي، فست‌فود و سنتي

ناشر : كارآفرينان بزرگ

- نويسنده: رضا يادگاري - نويسنده: شهرام فخار

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

سخنراني كنيد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

سخنراني كنيد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

ناشر : جهان دانش

- نويسنده: احمد حلت - نويسنده: رضا يادگاري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


شروع حرفه‌اي به شيوه موسسه زبان سفير گفتمان : نخستين راهنماي جامع برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي يك كسب و كار موفق

شروع حرفه‌اي به شيوه موسسه زبان سفير گفتمان : نخستين راهنماي جامع برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي يك كسب و كار موفق

ناشر : كارآفرينان بزرگ

- نويسنده: رض‍ا ي‍ادگ‍اري‌ - نويسنده: Reza Yadegari

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

فن بيان - درست سخن بگوييد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

فن بيان - درست سخن بگوييد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

ناشر : گلپا

- نويسنده: احمد حلت - نويسنده: رضا يادگاري

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال


فن بيان - درست سخن بگوييد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

فن بيان - درست سخن بگوييد و موفق شويد: نخستين راهنماي جامع آموزش سخنراني حرفه‌اي

ناشر : كتابسراي بيان

- نويسنده: اح‍م‍د ح‍ل‍ت‌

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

گا‌م‌هاي نخستين براي تشكيل گروه‌هاي تئاتر غيرحرفه‌اي

گا‌م‌هاي نخستين براي تشكيل گروه‌هاي تئاتر غيرحرفه‌اي

ناشر : موسسه نشر شهر

- نويسنده: جيني گراهام - مترجم: منوچهر اكبرلو

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

مشاور املاك فوق حرفه‌اي : نخستين راهنماي جامع آموزش خريد و فروش املاك در ايران

مشاور املاك فوق حرفه‌اي : نخستين راهنماي جامع آموزش خريد و فروش املاك در ايران

ناشر : كارآفرينان بزرگ

- نويسنده: رض‍ا ي‍ادگ‍اري‌ - نويسنده: Reza Yadegari

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال