جوشكار سازه‌هاي فولادي با فرآيند SMAW

جوشكار سازه‌هاي فولادي با فرآيند SMAW

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- نويسنده: جمشيد اكبري‌زنجاني - نويسنده: علي‌محمد اكبري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

جوشكار سازه‌هاي فولادي با فرآيند SMAW

جوشكار سازه‌هاي فولادي با فرآيند SMAW

ناشر : نقش آفرينان طنين بابكان

- نويسنده: جمشيد اكبري‌زنجاني

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال