جنگ و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد

جنگ و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد

ناشر : پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

- نويسنده: احمد سوداگر - به‌اهتمام: محمدمهدي بهداروند

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال