جن داخل بطري و 14 داستان كوتاه قرن نوزدهم

جن داخل بطري و 14 داستان كوتاه قرن نوزدهم

ناشر : فرزان روز

- گردآورنده: ديويداستوارت ديويس - مترجم: شهرزاد بيات‌موحد

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال