ارزش‌هاي فعال در عمل و هوش فرهنگي و معنوي در جوانان

ارزش‌هاي فعال در عمل و هوش فرهنگي و معنوي در جوانان

ناشر : راز نهان

- نويسنده: حميده‌سادات مهاجري - نويسنده: نرگس رهبري

قیمت : ۰ ریال

القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب (AC) (فصل 5 ياضي، فصل 4 تجربي)

القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب (AC) (فصل 5 ياضي، فصل 4 تجربي)

ناشر : نخبگان جوان

- ويراستار: طاهره صامتي - نويسنده: حسين طايفه

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


بستر انگيزه، خاستگاه انديشه (مروري بر سير حكمت در ادبيات معرفت‌گراي فارسي، از آغاز تا سده هشتم هجري)

بستر انگيزه، خاستگاه انديشه (مروري بر سير حكمت در ادبيات معرفت‌گراي فارسي، از آغاز تا سده هشتم هجري)

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

- نويسنده: مرتضي دررودي‌ جوان

قیمت : ۰ ریال

بينا‌متنيت در قرآن و اشعار جرير

بينا‌متنيت در قرآن و اشعار جرير

ناشر : جام جوان

- نويسنده: فاطمه اكبري

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


تافته جدا بافته: نقد باورهاي جريان سلفي وهابي

تافته جدا بافته: نقد باورهاي جريان سلفي وهابي

ناشر : كانون انديشه جوان

- نويسنده: محمدباقر پوراميني

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

تجارت الكترونيك

تجارت الكترونيك

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير

- مترجم: مرتضي سرگلزايي‌جوان - مترجم: مهدي شجري

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

تجدد و سنت در جريان‌هاي فكري معاصر

تجدد و سنت در جريان‌هاي فكري معاصر

ناشر : كانون انديشه جوان

- نويسنده: سيدمصطفي حسيني‌نسب

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


تربيت ديني نسل جوان (با تاكيد بر آسيب‌شناسي)

تربيت ديني نسل جوان (با تاكيد بر آسيب‌شناسي)

ناشر : اشرف البلاد

- نويسنده: سيده‌زهرا حسيني‌جبلي - ويراستار: حبيب‌الله نجفي‌هزارجريبي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

جري جوان

جري جوان

ناشر : ابر سفيد

- نويسنده: جين وبستر - مترجم: سوسن اردكاني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال