توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي

توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي

ناشر : ققنوس

- مترجم: فريد جواهركلام - نويسنده: مايكل بورگن

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي

توماس اديسون مخترع بزرگ آمريكايي

ناشر : طبيب

- مترجم: مرجان حاجي‌بابايي - نويسنده: لوئيز اگان

قیمت : ۴۹۵۰۰ ریال