تنبك‌نوازي

تنبك‌نوازي

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داريوش اسحاقي - ويراستار: عليرضا جواهري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تنبك‌نوازي نوين

تنبك‌نوازي نوين

ناشر : هنر و فرهنگ

- نويسنده: محمد اخوان

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

شيوه تنبك‌نوازي

شيوه تنبك‌نوازي

ناشر : موسسه خدماتي موسيقي عارف

- نويسنده: محمود رفيعيان

قیمت : ۰ ریال


شيوه تنبك‌نوازي: مبتدي تا پيشرفته

شيوه تنبك‌نوازي: مبتدي تا پيشرفته

ناشر : پنج خط

- نويسنده: هادي فتوحي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مباني تنبك‌نوازي

مباني تنبك‌نوازي

ناشر : آموزشي تاليفي ارشدان

- نويسنده: ‌ محمد جعفر قاضي‌عسكر

قیمت : ۰ ریال

مقدمات تنبك‌نوازي

مقدمات تنبك‌نوازي

ناشر : مجيد حسابي

- نويسنده: مجيد حسابي - خطاط: مسعود نيرپور

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


مقدمات تنبك‌نوازي: كتاب سوم

مقدمات تنبك‌نوازي: كتاب سوم

ناشر : مجيد حسابي

- نويسنده: مجيد حسابي - عكاس: مهرداد ادهمي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال