‏‫ارتباط توانمند‌سازي با تعهد سازماني معلمان‮‬

‏‫ارتباط توانمند‌سازي با تعهد سازماني معلمان‮‬

ناشر : پارپيرار

- نويسنده: مرجان درويش متولي

قیمت : ۰ ریال

ارزيابي رضايت شغلي و تعهد سازماني در مراكز درماني

ارزيابي رضايت شغلي و تعهد سازماني در مراكز درماني

ناشر : ويهان

- نويسنده: محمدرضا گنج‌‌خانلو

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


از عدالت سازماني تا تعهد سازماني

از عدالت سازماني تا تعهد سازماني

ناشر : انتشارات ئه‌‌وين

- نويسنده: معتصم سلامي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

استراتژي‌هاي حفظ نيروي انساني و تعهد سازماني كاركنان

استراتژي‌هاي حفظ نيروي انساني و تعهد سازماني كاركنان

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: ارسلان نيك‌دارجمال

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بررسي ارتباط بين رفتارهاي شبكه‌اي فروشندگان، رضايت شغلي و تعهد سازماني

بررسي ارتباط بين رفتارهاي شبكه‌اي فروشندگان، رضايت شغلي و تعهد سازماني

ناشر : انتشارات ابداع

- نويسنده: آمنه طاهريان

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


بررسي تاثير سياست‌هاي سازماني بر تعهد كاركنان

بررسي تاثير سياست‌هاي سازماني بر تعهد كاركنان

ناشر : آواي تاريخ

- نويسنده: كبري شهرياري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان بانك ملي

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان بانك ملي

ناشر : اريترين

- نويسنده: مجتبي خدادادي

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال