۱۰۱ سخه زيبايي : بر پايه روش‌هاي خانگي و تركيبات طبيعي

۱۰۱ سخه زيبايي : بر پايه روش‌هاي خانگي و تركيبات طبيعي

ناشر : فريد ياسمين

- نويسنده: فريد ياسمين

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تركيبات شيميايي گياهي خوراك و ميكروب‌ها

تركيبات شيميايي گياهي خوراك و ميكروب‌ها

ناشر : دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، انتشارات

- نويسنده: ‏‫آملان كي.‬ پاترا - نويسنده: Amlan K. Patra

قیمت : ۰ ریال


تركيبات طبيعي

تركيبات طبيعي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

- نويسنده: ج‍ي‍م‍ز رال‍ف‌ ه‍ن‍س‍ن‌ - نويسنده: James Ralph Hanson

قیمت : ۰ ریال

تركيبات طبيعي

تركيبات طبيعي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز

- نويسنده: لادن اجلالي

قیمت : ۰ ریال

تركيبات طبيعي به عنوان عوامل ضدقارچي جديد

تركيبات طبيعي به عنوان عوامل ضدقارچي جديد

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: حجت‌الله شكري

قیمت : ۰ ریال


حذف تركيبات نوظهور از فاضلاب: تصفيه‌هاي طبيعي و بر پايه خورشيد

حذف تركيبات نوظهور از فاضلاب: تصفيه‌هاي طبيعي و بر پايه خورشيد

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و نوآوري، انتشارات

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

سنتز تركيبات طبيعي: طبقه‌بندي سنتزهاي كامل (1) (اهداف، استراتژي‌ها و روش‌ها)

سنتز تركيبات طبيعي: طبقه‌بندي سنتزهاي كامل (1) (اهداف، استراتژي‌ها و روش‌ها)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد اراك)

- نويسنده: كي.سي. نيكولائو - نويسنده: اي.جي. سورنسن

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


شيمي تركيبات طبيعي دارويي

شيمي تركيبات طبيعي دارويي

ناشر : راز نهان

- نويسنده: نسرين مسن‌آبادي

قیمت : ۰ ریال

شيمي تركيبات طبيعي در يك نگاه

شيمي تركيبات طبيعي در يك نگاه

ناشر : گسترش علوم پايه

- نويسنده: ‏‫استيون پي.‬‬ استنفورث - نويسنده: Stephen P. Stanforth

قیمت : ۰ ریال

شيمي تركيبات طبيعي گياهان

شيمي تركيبات طبيعي گياهان

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد شهر‌كرد

- نويسنده: ‏‫استيون پي.‬‬ استنفورث - نويسنده: Stephen P. Stanforth

قیمت : ۰ ریال