اسرار ابرار: گزيده تذكره الاولياء

اسرار ابرار: گزيده تذكره الاولياء

ناشر : آراسته

- محقق: حسين كشوري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

امروز و دگر روز و سوم روز: تذكره الاولياء

امروز و دگر روز و سوم روز: تذكره الاولياء

ناشر : كتاب نيستان

- نويسنده: داوود غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


بايزيد و جنيد: برگزيده از تذكره‌الاولياء عطار

بايزيد و جنيد: برگزيده از تذكره‌الاولياء عطار

ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير

- مصحح: محمد استعلامي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

بررسي سبك‌شناسانه‌ي تذكره‌الاولياء

بررسي سبك‌شناسانه‌ي تذكره‌الاولياء

ناشر : آپ

- نويسنده: علي درويشاني - ويراستار: سارا جمالي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : بهزاد

- نويسنده: فريدالدين عطار

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : بهزاد

- نويسنده: محمدبن‌ابراهيم عطار - به‌اهتمام: امير توكلي

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : طلايه

- نويسنده: محمدبن‌ابراهيم عطار - مصحح: رنلدالين نيكلسون

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- نويسنده: محمدبن‌ابراهيم عطار - بازنويسي: يوسف عليخاني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : خلاق

- گردآورنده: رحمت‌الله رضايي - ويراستار: سيده‌زينب جوادي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : خلاق

- گردآورنده: رحمت‌الله رضايي - ويراستار: سيده‌زينب جوادي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

تذكره الاولياء

تذكره الاولياء

ناشر : پيراميد

- نويسنده: محمدبن‌ابراهيم عطار - مصحح: مجتبي رضواني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال