آب و هوا با المر

آب و هوا با المر

ناشر : موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان، كتاب‌هاي تاك

- نويسنده: دي‍وي‍د م‍ك‍ي‌ - نويسنده: David Mckee

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


آدم برفي و گل سرخ

آدم برفي و گل سرخ

ناشر : موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

- نويسنده: م‍ح‍م‍دهادي م‍ح‍م‍دي‌

قیمت : ۱۶۵۰۰ ریال

آدم كوچك و خواب‌هاي بزرگ

آدم كوچك و خواب‌هاي بزرگ

ناشر : موسسه فرهنگي هنري پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

- نويسنده: محمدهادي محمدي - تصويرگر: پرستو حقي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

آذربايجان ادبيات تاريخينه بير باخيش

آذربايجان ادبيات تاريخينه بير باخيش

ناشر : بهاردخت

- نويسنده: ج‍واد ه‍ي‍ئ‍ت‌

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


آرش كمان دار

آرش كمان دار

ناشر : موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

- نويسنده: م‍ح‍م‍دهادي م‍ح‍م‍دي‌ - نويسنده: Mohammad Hadi Mohammadi

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

ناشر : پايا

- نويسنده: محمد خاتمي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تاريخ ادبيات ايران و جهان

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تاريخ ادبيات ايران و جهان

ناشر : سنجش اميركبير

- نويسنده: گروه مولفان سنجش اميركبير

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال


آنچه يك كتابدار كودك بايد بداند!

آنچه يك كتابدار كودك بايد بداند!

ناشر : موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

- نويسنده: فرزانه طاهري‌قندهاري - نويسنده: زهره قاييني

قیمت : ۱۰۸۰۰۰ ریال