‏‫ آبياري با فاضلاب تصيفه شده با مديريت در حفظ محيط زيست و اثر آن بر بهداشت : انسان ، دام و طيور‬

‏‫ آبياري با فاضلاب تصيفه شده با مديريت در حفظ محيط زيست و اثر آن بر بهداشت : انسان ، دام و طيور‬

ناشر : ‏‫ تنديس شب‬

- نويسنده: ايماس فيجين - نويسنده: ‏‫A.(Amos‭‭‭‭) Feigin

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

بهداشت و مديريت طيور

بهداشت و مديريت طيور

ناشر : پريور

- نويسنده: ديويد سانيزبري - مترجم: محمدحسن بزرگمهري‌فرد

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

راهنماي بهداشتي و مديريتي در پرورش طيور گوشتي

راهنماي بهداشتي و مديريتي در پرورش طيور گوشتي

ناشر : پريور

- نويسنده: سيدرضا ديباور

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


مديريت پيشگيري از بيماري‌هاي طيور بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌هاي گوشتي

مديريت پيشگيري از بيماري‌هاي طيور بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌هاي گوشتي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (گرمسار)

- نويسنده: اوستا صدرزاده

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

مديريت پيشگيري از بيماري‌هاي طيور: بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌هاي گوشتي

مديريت پيشگيري از بيماري‌هاي طيور: بهداشت، پرورش و سلامت جوجه‌هاي گوشتي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار

- نويسنده: اوستا صدرزاده

قیمت : ۰ ریال