بهبود ارايه خدمات با مديريت كيفيت زندگي كاري

بهبود ارايه خدمات با مديريت كيفيت زندگي كاري

ناشر : عصر ميعاد

- نويسنده: محمدرضا ذبيحي - نويسنده: آمنه صادقي

قیمت : ۰ ریال

بهبود كيفيت در مديريت

بهبود كيفيت در مديريت

ناشر : وراي دانش

- نويسنده: رزاق مولودي - نويسنده: محمد تيمورزاده

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


تعالي مديريت آموزشگاهي گامي در جهت بهبود كيفيت آموزشي

تعالي مديريت آموزشگاهي گامي در جهت بهبود كيفيت آموزشي

ناشر : مينوفر

- نويسنده: جميله شرف

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت كيفيت سفيدراهنماي بهبود عملكرد در سازمانهاي خدماتي

مديريت كيفيت سفيدراهنماي بهبود عملكرد در سازمانهاي خدماتي

ناشر : هدايت كارگر شوركي

- نويسنده: ‏‫گري وي.‬ اسلايتر - نويسنده: Gary V. Sluyter

قیمت : ۰ ریال