بازاريابي: مجموعه مديريت

بازاريابي: مجموعه مديريت

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: عباس رفيعي‌اميرهنده

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

بازاريابي: مجموعه مديريت

بازاريابي: مجموعه مديريت

ناشر : مكتب ماهان

- نويسنده: اسماعيل شاه‌طهماسبي - نويسنده: مهديه منصوري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي: مجموعه مديريت

بازاريابي: مجموعه مديريت

ناشر : مشاوران صعود ماهان

- نويسنده: اسماعيل شاه‌طهماسبي

قیمت : ۰ ریال


تحقيقات بازاريابي: مجموعه مديريت بازرگاني

تحقيقات بازاريابي: مجموعه مديريت بازرگاني

ناشر : مكتب ماهان

- ويراستار: منيره‌السادات ميرهدايتي - نويسنده: مهدي اميرجعفري‌رضاييه

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال