انرژي آبي

انرژي آبي

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- مترجم: رضا كريمي - نويسنده: كريس آكسليد

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

انرژي آبي

انرژي آبي

ناشر : انتشارات آستان قدس رضوي، شركت به نشر

- مترجم: سپيده ايزي - نويسنده: جولي ريچاردز

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


توسعه روش‌هاي آبياري نوين در خوزستان: نظام بهره‌برداري تجربه‌ها و تامين انرژي: تحليل، گردآوري و تبيين گزارش نشست تخصصي آبان ۹۴

توسعه روش‌هاي آبياري نوين در خوزستان: نظام بهره‌برداري تجربه‌ها و تامين انرژي: تحليل، گردآوري و تبيين گزارش نشست تخصصي آبان ۹۴

ناشر : سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني، نشر آموزش كشاورزي‏‫

- نويسنده: نادرقلي ابراهيمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال