امور گمركي

امور گمركي

ناشر : مجيد اقبالي

مجيد اقبالي


بررسي سياست كيفري ايران در زمينه قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۹۰

بررسي سياست كيفري ايران در زمينه قانون ا ...

ناشر : انتشارات قانون يار

محمدصادق كرمي


تشريفات ترخيص كالا و امور گمركي

تشريفات ترخيص كالا و امور گمركي

ناشر : نشر قانون

علي‌نقي رنجبر‌ بيرانوند

دانشنامه ترخيص كالا (در مناطق آزاد / ويژه اقتصادي): كتاب مرجع در امور گمركي،‌مناطق آزاد...

دانشنامه ترخيص كالا (در مناطق آزاد / ويژ ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

علي نويدي


راهنماي آزمون حق‌العمل‌كاري گمرك و خودآموز مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركي

راهنماي آزمون حق‌العمل‌كاري گمرك و خودآم ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

ايرج زينال‌زاده

رياضيات پايه: ويژه دانشجويان رشته‌هاي حسابداري، اقتصاد، مديريت و امور گمركي

رياضيات پايه: ويژه دانشجويان رشته‌هاي حس ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (بندرعباس)

مهناز برخورداري‌احمدي