الزامات و مباني اقتصاد اسلامي در قرآن كريم

الزامات و مباني اقتصاد اسلامي در قرآن كريم

ناشر : ‏‫دانشگاه امام صادق(ع)‬، انتشارات

- نويسنده: عليرضا جعفرزاده‌كوچكي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق(ع)

ناشر : شهر قلم

- نويسنده: م‍ح‍س‍ن‌ ه‍ج‍ري‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق(ع)

ناشر : ليدا

- نويسنده: مهديه عطاردي

قیمت : ۰ ریال


امام جعفر صادق(ع) آل‌‌‌محمد

امام جعفر صادق(ع) آل‌‌‌محمد

ناشر : آذين گستر

- نويسنده: محمدرضا نعمتي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

ترجمه و تحرير فقه الامام جعفرالصادق(ع) : كتاب‌الغصب تا پايان كتاب‌المحرمات

ترجمه و تحرير فقه الامام جعفرالصادق(ع) : كتاب‌الغصب تا پايان كتاب‌المحرمات

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)، پرديس خواهران، معاونت پژوهشي و فناوري

- نويسنده: م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ي‍ه‌

قیمت : ۰ ریال

ترجمه و تحرير فقه‌الامام جعفرالصادق( ع) : كتاب‌المضاربه تا پايان كتاب الاطعمه والاشربه

ترجمه و تحرير فقه‌الامام جعفرالصادق( ع) : كتاب‌المضاربه تا پايان كتاب الاطعمه والاشربه

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)، پرديس خواهران، معاونت پژوهشي و فناوري

- نويسنده: م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ي‍ه‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


زندگي امام جعفر صادق(ع)

زندگي امام جعفر صادق(ع)

ناشر : ستاك

- نويسنده: Abbas Qomi - نويسنده: ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ي‌

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

زندگي‌نامه امام جعفرصادق(ع)

زندگي‌نامه امام جعفرصادق(ع)

ناشر : ‫انتشارات كوي ۱۲ [دوازده]‬

- نويسنده: هانيه عليزاده نوروز‌بلاغي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

زندگي‌نامه حضرت امام جعفر صادق(ع)

زندگي‌نامه حضرت امام جعفر صادق(ع)

ناشر : آسمان انديشه

- نويسنده: عباس داداش‌زاده

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)

- نويسنده: اميررضا جعفري هرندي

قیمت : ۰ ریال

مع شيخ‌الازهر في محاضراته‌الرمضانيه...

مع شيخ‌الازهر في محاضراته‌الرمضانيه...

ناشر : موسسه‌الامام صادق(ع)

- نويسنده: ج‍ع‍ف‍ر س‍ب‍ح‍ان‍ي‌ ت‍ب‍ري‍زي‌

قیمت : ۰ ریال

نظريه نقض قابل پيش‌بيني قرارداد

نظريه نقض قابل پيش‌بيني قرارداد

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)

- نويسنده: جعفر عسگري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال