2000 تست اقتصاد كلان

2000 تست اقتصاد كلان

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: محسن نظري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آزمون تحليلي اقتصاد كلان

آزمون تحليلي اقتصاد كلان

ناشر : راه

- نويسنده: پروانه بهرامي‌زنوز

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


ارتباط همزمان متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط همزمان متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

ناشر : انتشارات حانون

- نويسنده: مهدي كاشي زنوزي

قیمت : ۰ ریال

اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

ناشر : آماره

- نويسنده: ي‍دال‍ل‍ه‌ دادگ‍ر

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

ناشر : آماره

- نويسنده: يدالله دادگر

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

اصول تحليل اقتصادي: خرد و كلان

ناشر : آماره

- نويسنده: يدالله دادگر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اصول ترويج و آموزش كشاورزي (رشته اقتصاد كشاورزي)

اصول ترويج و آموزش كشاورزي (رشته اقتصاد كشاورزي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: حسين شعبانعلي‌فمي - ويراستار: خليل كلانتري

قیمت : ۷۸۰۰۰ ریال

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان)

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان)

ناشر : فرهنگ نوين

- نويسنده: محمد قجر - نويسنده: سودابه جمال‌اف

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


اصول علم اقتصاد (2): اقتصاد كلان

اصول علم اقتصاد (2): اقتصاد كلان

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: محمد قجر - نويسنده: سودابه جمال‌اف

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اصول علم اقتصاد (۲) اقتصاد كلان

اصول علم اقتصاد (۲) اقتصاد كلان

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: فهيمه حسنوي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان)

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان)

ناشر : سيميا

- نويسنده: مليحه محمدكاشي - ويراستار: فرناز وفايي‌ديزجي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال