اقتصاد كشتيراني

اقتصاد كشتيراني

ناشر : گرايش

- نويسنده: مارتين استاپفورد - مترجم: رضا رضوي‌صياد

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

اقتصاد كشتيراني

اقتصاد كشتيراني

ناشر : پيوسته

- نويسنده: مارتين استاپفورد - مترجم: رضا رضوي‌صياد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال