اصول و محاسبات مهندسي پالايش

اصول و محاسبات مهندسي پالايش

ناشر : كتاب آوا

- نويسنده: محمدرضا عادل‌زاده

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اصول و محاسبات مهندسي پالايش

اصول و محاسبات مهندسي پالايش

ناشر : تمثيل

- نويسنده: محمدرضا عادل‌زاده

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال