اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

ناشر : نوربخش

- تدوين: هاله يحيي‌زاده - زيرنظر: بهزاد رحيمي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال