آمادگي جسماني از اصول تا كاربرد: ويژه مربيان و دانشجويان تربيت بدني

آمادگي جسماني از اصول تا كاربرد: ويژه مربيان و دانشجويان تربيت بدني

ناشر : نشر اختر

- نويسنده: مهتا اسكندرنژاد

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آموزش اصول دين و فروع دين به دانش‌آموزان، تربيت فرزند

آموزش اصول دين و فروع دين به دانش‌آموزان، تربيت فرزند

ناشر : يوسف اوجاقي‌سارجلو

- نويسنده: يوسف اوجاقي‌سارجلو

قیمت : ۰ ریال


آموزش و پرورش و مباني تربيت در راستاي بازسازي اصول تربيتي

آموزش و پرورش و مباني تربيت در راستاي بازسازي اصول تربيتي

ناشر : اختر

- نويسنده: فهيمه واپرزه

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


اخلاق حرفه‌اي در خانواده‌درماني : اصول، استانداردها و كاربرد

اخلاق حرفه‌اي در خانواده‌درماني : اصول، استانداردها و كاربرد

ناشر : كمال تربيت

- نويسنده: ‏‫بنجامين اي.‏‬ كالدول - نويسنده: Benjamin E. Caldwell

قیمت : ۰ ریال

استخدامي آموزش و پرورش آموزگار ابتدايي: اصول و فلسفه تعليم و تربيت

استخدامي آموزش و پرورش آموزگار ابتدايي: اصول و فلسفه تعليم و تربيت

ناشر : نگاه پارسه

- نويسنده: حديث مهدوي باغي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


اصول آموزش  فوتبال (2) (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

اصول آموزش فوتبال (2) (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: حميد آقاعلي‌نژاد - نويسنده: معرفت سياه‌كوهيان

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

اصول آموزش بسكتبال 1 (رشته تربيت بدني)

اصول آموزش بسكتبال 1 (رشته تربيت بدني)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: ابوالفضل عزيزآبادي‌فراهاني - نويسنده: عبدالامير سياري

قیمت : ۲۴۰۰۰ ریال

اصول آموزش تنيس روي ميز 1 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

اصول آموزش تنيس روي ميز 1 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمدرضا رمضانپور - ويراستار: بهمن تاروردي‌زاده

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال