استراتژي تجارت

استراتژي تجارت

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: ميثم برزگر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

استراتژي تجارت (كسب و كار)

استراتژي تجارت (كسب و كار)

ناشر : آينده‌سازان

- نويسنده: ب‍راي‍ان‌ ت‍ري‍س‍ي‌ - نويسنده: Brian Tracy

قیمت : ۰ ریال

استراتژي‌هاي تجارت جهاني

استراتژي‌هاي تجارت جهاني

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

- نويسنده: زهرا‌سادات منتظري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري بهينه در تجارت الكترونيك

استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري بهينه در تجارت الكترونيك

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: عاطفه نيرومند

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تجارت بين‌الملل و استراتژي جهاني

تجارت بين‌الملل و استراتژي جهاني

ناشر : آريا نقش

- نويسنده: پيتر زامبورسكي - نويسنده: Peter Zamborsky

قیمت : ۰ ریال

تجارت بين‌المللي و استراتژي جهاني

تجارت بين‌المللي و استراتژي جهاني

ناشر : جادوي قلم

- نويسنده: پيتر زامبورسكي - نويسنده: Peter Zamborsky

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


‏‫مديريت كسب و كار و تجارت الكترونيك (استراتژي، اجرا و تمرين)

‏‫مديريت كسب و كار و تجارت الكترونيك (استراتژي، اجرا و تمرين)

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

- نويسنده: دي‍و چ‍ي‍ف‍ي‌ - نويسنده: Dave Chaffey

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال