‏‫۱۰۰ ‏استراتژي فروش و بازاريابي در ايران ‮‬

‏‫۱۰۰ ‏استراتژي فروش و بازاريابي در ايران ‮‬

ناشر : اميران

- نويسنده: امين جعفري

قیمت : ۱۸۹۰۰۰ ریال

۱۰۰ فرمان در مديريت استراتژيك بازاريابي

۱۰۰ فرمان در مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : يارمند

- نويسنده: وحيد ناصحي‌فر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


ارتباط استراتژي بازاريابي با كانالهاي بازاريابي

ارتباط استراتژي بازاريابي با كانالهاي بازاريابي

ناشر : آذرگان

- نويسنده: مجيد كشاورز مقدم

قیمت : ۰ ریال

استراتژي بازاريابي

استراتژي بازاريابي

ناشر : مرواريد پارسه

- نويسنده: حسين سپهسالاري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

استراتژي بازاريابي

استراتژي بازاريابي

ناشر : پژوهشكده مديريت سما

- نويسنده: سيدمحمد اعرابي - نويسنده: حميدرضا رضواني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


استراتژي بازاريابي امروزي

استراتژي بازاريابي امروزي

ناشر : دنيا

- نويسنده: احمد حيدريان

قیمت : ۰ ریال

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم محور

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: اورويل‌ واكر - نويسنده: هارپر بويد

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم‌محور

استراتژي بازاريابي با رويكردي تصميم‌محور

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: اورويل‌ واكر - نويسنده: Orville C. Walker

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


استراتژي بازاريابي بين‌الملل در شركت‌هاي توليدي

استراتژي بازاريابي بين‌الملل در شركت‌هاي توليدي

ناشر : تنعيم

- نويسنده: ميترا اسكندري

قیمت : ۰ ریال

استراتژي بازاريابي بين‌المللي

استراتژي بازاريابي بين‌المللي

ناشر : ترمه

- نويسنده: ايزوبل دول - نويسنده: روبين لو

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال