آزمون‌هاي روان‌شناختي: ارزشيابي شخصيت و سلامت روان

آزمون‌هاي روان‌شناختي: ارزشيابي شخصيت و سلامت روان

ناشر : موسسه انتشارات بعثت

- نويسنده: علي فتحي‌آشتياني - نويسنده: محبوبه داستاني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

ارزشيابي شخصيت

ارزشيابي شخصيت

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

- نويسنده: حمزه گنجي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

ارزشيابي شخصيت

ارزشيابي شخصيت

ناشر : آذرين مهر

- نويسنده: حمشت‌الله قهرمان‌لو - ويراستار: مينا رستم‌زاده

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارزشيابي شخصيت

ارزشيابي شخصيت

ناشر : پيدار

- نويسنده: وي‍دا ع‍ل‍ي‍خ‍ان‍ي‌

قیمت : ۶۳۰۰۰ ریال

ارزشيابي شخصيت (رشته روان‌شناسي)

ارزشيابي شخصيت (رشته روان‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: مرتضي ترخان - ويراستار: عليرضا آقايوسفي

قیمت : ۶۴۰۰۰ ریال

ارزشيابي شخصيت (كاربرد عملي آزمون‌هاي عيني و فرافكن شخصيت)

ارزشيابي شخصيت (كاربرد عملي آزمون‌هاي عيني و فرافكن شخصيت)

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد تنكابن

- نويسنده: ش‍ه‍ن‍ام‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ي‌ - نويسنده: Shahnam Abolghasemi

قیمت : ۰ ریال


ارزشيابي شخصيت كودكان بر اساس آزمونهاي ترسيمي

ارزشيابي شخصيت كودكان بر اساس آزمونهاي ترسيمي

ناشر : رشد

- نويسنده: پريرخ دادستان

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

راهنما و بانك سوالات امتحاني ارزشيابي شخصيت

راهنما و بانك سوالات امتحاني ارزشيابي شخصيت

ناشر : خردمندان

- نويسنده: ويدا عليخاني

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


سنجش و ارزشيابي شخصيت

سنجش و ارزشيابي شخصيت

ناشر : آذرين مهر

- نويسنده: عليرضا آقايوسفي - نويسنده: عبدالله مفاخري

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

كتاب تحليلي ارزشيابي شخصيت

كتاب تحليلي ارزشيابي شخصيت

ناشر : انتشارات راه

- نويسنده: محمدمهدي اسماعيل‌زاده پوريا

قیمت : ۰ ریال

كتاب تحليلي ارزشيابي شخصيت (ويژه دانشجويان رشته روان‌شناسي)

كتاب تحليلي ارزشيابي شخصيت (ويژه دانشجويان رشته روان‌شناسي)

ناشر : راه

- نويسنده: محمدمهدي اسماعيل‌زاده‌پوريا - ويراستار: افشين شه‌بخش

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال