ارتباطات ميان فرهنگي

ارتباطات ميان فرهنگي

ناشر : سپهر دانش

- نويسنده: مهدي آقامحمدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

درآمدي به فلسفه ميان‌فرهنگي

درآمدي به فلسفه ميان‌فرهنگي

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

- نويسنده: رضا دهقاني

قیمت : ۰ ریال

فرصت‌ها و چالش‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه

فرصت‌ها و چالش‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

- نويسنده: عباس كشاورزشكري

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال


فغان نيزارها: روزنوشته‌هاي مصور و مستند مجيد كريميان عكاس و خبرنگار جانباز از ۱۰ روز عمليات بدر.

فغان نيزارها: روزنوشته‌هاي مصور و مستند مجيد كريميان عكاس و خبرنگار جانباز از ۱۰ روز عمليات بدر.

ناشر : سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

- نويسنده: م‍ج‍ي‍د ك‍ري‍م‍ي‍ان‌

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

نظريه‌پردازي درباره ارتباطات ميان‌فرهنگي

نظريه‌پردازي درباره ارتباطات ميان‌فرهنگي

ناشر : ‏‫دانشگاه امام صادق(ع)‬، انتشارات

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

همشناي فرهنگي؛ الگوي قرآني ارتباطات ميان فرهنگي

همشناي فرهنگي؛ الگوي قرآني ارتباطات ميان فرهنگي

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

- نويسنده: سيدمحمدعلي غمامي

قیمت : ۰ ریال