احكام طلاق قضايي( بين مذاهب خمسه و قانون موضوعه ايران)

احكام طلاق قضايي( بين مذاهب خمسه و قانون موضوعه ايران)

ناشر : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مركز مطالعات راهبردي ديپلماسي دفاعي

- نويسنده: ياسين باريك‌كوپكلو

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال