آئين دادرسي كيفري (1)

آئين دادرسي كيفري (1)

ناشر : سيميا

- نويسنده: مهدي عبدي‌ابيانه - ويراستار: فرناز وفايي‌ديزجي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آيين دادرسي كيفري (2): براساس كتاب دكتر محمد آشوري

آيين دادرسي كيفري (2): براساس كتاب دكتر محمد آشوري

ناشر : سيميا

- نويسنده: مهدي عبدي‌ابيانه - ويراستار: فرناز وفايي‌ديزجي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

ابيانه

ابيانه

ناشر : آگاه

- نويسنده: نصرالله كسرائيان،زيبا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ابيانه هويتي ماندگار

ابيانه هويتي ماندگار

ناشر : مرسل

- نويسنده: علي‌اكبر ارشدي‌ ابيانه

قیمت : ۰ ریال

ابيانه: يك روستا، يك محله، يك بنا

ابيانه: يك روستا، يك محله، يك بنا

ناشر : ايران‌نگار

- نويسنده: حسين راعي - ويراستار: عبدالله موذن‌زاده‌كلور

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اختلال بيش‌فعالي و كمبود توجه با تاكيد بر كاربست قصه‌درماني

اختلال بيش‌فعالي و كمبود توجه با تاكيد بر كاربست قصه‌درماني

ناشر : فرهنگ نور

- نويسنده: مني شجاع ابيانه

قیمت : ۰ ریال


از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان

از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: سيدحسن ميري - نويسنده: عباس شاكري‌زاده‌ابيانه

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

اصول پياده‌سازي مديريت دانش (استخراج تجربيات، راهبردها و زيرساخت‌ها)

اصول پياده‌سازي مديريت دانش (استخراج تجربيات، راهبردها و زيرساخت‌ها)

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: مهدي كلاهي - نويسنده: حميدرضا منيري‌ابيانه

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

اصول پياده‌سازي مديريت دانش (با رويكرد مهندسي ساخت و فرآيندهاي نوين سازماني)

اصول پياده‌سازي مديريت دانش (با رويكرد مهندسي ساخت و فرآيندهاي نوين سازماني)

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: مهدي كلاهي - نويسنده: حميدرضا منيري‌ابيانه

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


افسانه‌هاي دهستان برزرود (ابيانه، برز، طره، كمجان، ولوگرد، يارند)

افسانه‌هاي دهستان برزرود (ابيانه، برز، طره، كمجان، ولوگرد، يارند)

ناشر : هزار كرمان

- گردآورنده: كاظم سادات‌اشكوري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

افسانه‌ي ابيانه

افسانه‌ي ابيانه

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، منادي تربيت

- نويسنده: پريسا برازنده - تصويرگر: رضا مكتبي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

الهه ابيانه

الهه ابيانه

ناشر : فرمنش

- نويسنده: ب‍اب‍ك‌ ك‍اظم‍ي‌

قیمت : ۰ ریال