آينده دين و خدا در مسيحيت

آينده دين و خدا در مسيحيت

ناشر : علم

- نويسنده: ريچارد ررتي - نويسنده: جاني واتيمو

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال