آموزش كد MCNP

آموزش كد MCNP

ناشر : گذار

- نويسنده: مصطفي حسن‌زاده - نويسنده: ياسر كاسه‌ساز

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

فانتوم‌هاي محاسباتي در پزشكي براي شبيه‌سازي ترابرد ذرات (به انضمام آموزش كد MCNP)

فانتوم‌هاي محاسباتي در پزشكي براي شبيه‌سازي ترابرد ذرات (به انضمام آموزش كد MCNP)

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: محرم اميني

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال