آموزش خط (ثلث)

آموزش خط (ثلث)

ناشر : ميرسعيدي فراهاني،تلاش

- نويسنده: مجيد جديدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آموزش خط تحريري: نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث، معلي، فانتزي

آموزش خط تحريري: نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث، معلي، فانتزي

ناشر : ميردشتي

- نويسنده: محمدحسن ملاحاجي‌آقايي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش خط تحريري: نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث، معلي، فانتزي

آموزش خط تحريري: نستعليق، شكسته، نسخ، ثلث، معلي، فانتزي

ناشر : ميردشتي

- نويسنده: محمدحسن ملاحاجي‌آقايي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


آموزش خط ثلث

آموزش خط ثلث

ناشر : ميرسعيدي فراهاني

- خطاط: مجيد جديدي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

آموزش نوين خط تحريري: 4 نوع نستعليق - شكسته نستعليق - نسخ و ثلث، ويژه معلمين و دانش‌آموزان

آموزش نوين خط تحريري: 4 نوع نستعليق - شكسته نستعليق - نسخ و ثلث، ويژه معلمين و دانش‌آموزان

ناشر : فرهنگسراي ميردشتي

- نويسنده: مهدي اسماعيلي‌مود - ويراستار: سيدعبدالرضا قريشي‌زاده

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال