آماده‌سازي آب

آماده‌سازي آب

ناشر : يزدا

- نويسنده: كالين فراين - نويسنده: ريچارد تي‌بليك

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

آماده‌سازي كامل قطعات قبل از آبكاري

آماده‌سازي كامل قطعات قبل از آبكاري

ناشر : سبزرايان گستر

- نويسنده: حميدرضا ذال‌دهنوئي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

كاربرد تمرينات آبي در ارتوپدي، بازتواني طب ورزشي و آماده‌سازي جسماني...

كاربرد تمرينات آبي در ارتوپدي، بازتواني طب ورزشي و آماده‌سازي جسماني...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: ‏‫كوين اي.‬ ويلك - نويسنده: Kevin E. Wilk

قیمت : ۰ ریال


لاتك : نرم‌افزاري براي آماده‌سازي اسناد

لاتك : نرم‌افزاري براي آماده‌سازي اسناد

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي،‌ واحد نجف‌آباد

- نويسنده: لسلي لمپورت - نويسنده: Leslie Lamport

قیمت : ۰ ریال