آقاي فرمانده: روايت راويان از كارنامه افتخارآميز سردار شهيد عباس شعيبي

آقاي فرمانده: روايت راويان از كارنامه افتخارآميز سردار شهيد عباس شعيبي

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (خراسان جنوبي)، فرماندهي سپاه انصار الرضا (ع)، انتشارات

- نويسنده: زينب رمضاني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال