آشنايي با مشاهير علم: آشنايي با اديسون

آشنايي با مشاهير علم: آشنايي با اديسون

ناشر : ذكر،كتابهاي ‌قاصدك

- مترجم: صديقه ابراهيمي - نويسنده: آنا اسپرول

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال