آشنايي با رشته‌هاي هنري( تجسمي، عكاسي، سينما، موسيقي و تئاتر)

آشنايي با رشته‌هاي هنري( تجسمي، عكاسي، سينما، موسيقي و تئاتر)

ناشر : آريازمين

- نويسنده: كوروش نبي‌زاده فرد شيرازي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

آشنايي با عكاسي

آشنايي با عكاسي

ناشر : مبناي خرد

- نويسنده: محمدمهدي تدين‌موغاري - ويراستار: مريم حسيني

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال