آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

ناشر : ميرماه

- نويسنده: ابول عباس - نويسنده: ويني كومار

قیمت : ۲۳۹۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: ابول عباس - نويسنده: ويني كومار

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

آسيب‌شناسي پايه (عمومي)

ناشر : ابن سينا

- نويسنده: ابول عباس - نويسنده: ويني كومار

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز ۲۰۱۸

آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز ۲۰۱۸

ناشر : انتشارات ابن سينا

- نويسنده: Vinay Kumar - نويسنده: وي‍ن‍ي‌ ك‍وم‍ار

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

‏‫آسيب‌شناسي پايه رابينز (عمومي)‬

‏‫آسيب‌شناسي پايه رابينز (عمومي)‬

ناشر : تيمورزاده

- نويسنده: Kumar Vinay - نويسنده: وي‍ن‍ي‌ ك‍وم‍ار

قیمت : ۰ ریال

چكيده آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز ۲۰۱۸

چكيده آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز ۲۰۱۸

ناشر : انتشارات ابن‌سينا

- نويسنده: ع‍ب‍اس‌ ش‍ك‍ور

قیمت : ۰ ریال


چكيده آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز تاليف ويني كومار، ابوالعباس، جان هاستر

چكيده آسيب‌شناسي پايه (عمومي) رابينز تاليف ويني كومار، ابوالعباس، جان هاستر

ناشر : انتشارات ابن‌سينا

- نويسنده: ع‍ب‍اس‌ ش‍ك‍ور

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

رابينز: آسيب‌شناسي پايه (عمومي) ويرايش دهم

رابينز: آسيب‌شناسي پايه (عمومي) ويرايش دهم

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: Vinay Kumar - نويسنده: وي‍ن‍ي‌ ك‍وم‍ار

قیمت : ۰ ریال