آزمايشگاه شيمي معدني (2)

آزمايشگاه شيمي معدني (2)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم‌آباد

- نويسنده: زهره دريكوند

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي معدني 1 و 2

آزمايشگاه شيمي معدني 1 و 2

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

- نويسنده: الهه مدركيان

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي معدني ۲

آزمايشگاه شيمي معدني ۲

ناشر : سخنوران

- نويسنده: مريم درويش‌پور

قیمت : ۰ ریال


آزمايشگاه شيمي معدني I

آزمايشگاه شيمي معدني I

ناشر : گسترش علوم پايه

- نويسنده: مهديه رسولي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي معدني II

آزمايشگاه شيمي معدني II

ناشر : گسترش علوم پايه

- نويسنده: مهديه رسولي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي معدني( ۱)

آزمايشگاه شيمي معدني( ۱)

ناشر : پژوهشي نوآوران شريف

- نويسنده: نيلوفر تاج‌ديني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال