آزمايشگاه تجزيه مواد غذايي

آزمايشگاه تجزيه مواد غذايي

ناشر : آوين‌نگار

- نويسنده: محمدعلي جلال‌پوري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با آزمون مهارت وكاربرد آن درآزمايشگاه‌هاي تجزيه مواد غذايي

آشنايي با آزمون مهارت وكاربرد آن درآزمايشگاه‌هاي تجزيه مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور

قیمت : ۰ ریال