آرنوت

آرنوت

ناشر : هفت آسمان

- نويسنده: منصور تجويدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

افسانه هاي مردم دنيا(8)بچه‌هاي‌كوزه‌اي(افق) ^

افسانه هاي مردم دنيا(8)بچه‌هاي‌كوزه‌اي(افق) ^

ناشر : افق

- نويسنده: كتلين‌آرنوت - مترجم: رضوان‌دزفولي

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

افسانه‌هاي مردم دنيا(7)جنگ‌پهلوان‌و‌غول(افق) ^

افسانه‌هاي مردم دنيا(7)جنگ‌پهلوان‌و‌غول(افق) ^

ناشر : افق

- نويسنده: كتلين آرنوت - مترجم: رضوان دزفولي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


افسانه‌هاي مردم دنيا: جلدهاي 5 تا 8

افسانه‌هاي مردم دنيا: جلدهاي 5 تا 8

ناشر : نشر افق

- نويسنده: كتلين آرنوت - مترجم: محمدرضا شمس‌

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

بچه‌هاي كوزه‌اي: 18 افسانه‌ي آفريقايي

بچه‌هاي كوزه‌اي: 18 افسانه‌ي آفريقايي

ناشر : نشر افق

- مترجم: رضوان دزفولي - بازنويسي: كتلين آرنوت

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

جنگ پهلوان و غول: 16 افسانه‌ي آفريقايي

جنگ پهلوان و غول: 16 افسانه‌ي آفريقايي

ناشر : نشر افق

- مترجم: رضوان دزفولي - نويسنده: كتلين آرنوت

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


من پانزده‌ساله‌ام و نمي‌خواهم بميرم

من پانزده‌ساله‌ام و نمي‌خواهم بميرم

ناشر : كتابسراي ‌تنديس

- نويسنده: كريستين آرنوتي - مترجم: آفاق زرگريان

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال