آذربايجان ادبيات تاريخينه بير باخيش

آذربايجان ادبيات تاريخينه بير باخيش

ناشر : بهاردخت

- نويسنده: ج‍واد ه‍ي‍ئ‍ت‌

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

آذربايجان تاريخي

آذربايجان تاريخي

ناشر : ساوالان ايگيدلري

- نويسنده: سليمان علي‌يارلي‌

قیمت : ۰ ریال

آذربايجان تاريخي و جوغرافي آدلارينا

آذربايجان تاريخي و جوغرافي آدلارينا

ناشر : هنرمندان طره خيال

- نويسنده: پيرقلي قليوند

قیمت : ۰ ریال


آذربايجان خالق جمهوريتينين حرب تاريخي

آذربايجان خالق جمهوريتينين حرب تاريخي

ناشر : فيروزان

- نويسنده: مهمان سليمان‌اف

قیمت : ۰ ریال

آذربايجان خالق جمهوريتينين حرب تاريخي

آذربايجان خالق جمهوريتينين حرب تاريخي

ناشر : فيروزان

- نويسنده: مهمان سليمان‌اف

قیمت : ۰ ریال

آذربايجانين حرب تاريخي سووئت دورو 1990 - 1923

آذربايجانين حرب تاريخي سووئت دورو 1990 - 1923

ناشر : فيروزان

- نويسنده: مهمان سليمان‌اف

قیمت : ۰ ریال


اقبال السلطنه مرتضي قلي‌خان بيات (تحقيق بيوگرافيكي - تاريخي) باكو - 2011

اقبال السلطنه مرتضي قلي‌خان بيات (تحقيق بيوگرافيكي - تاريخي) باكو - 2011

ناشر : آذربايجان

- مترجم: جعفر شعاعي‌فر - نويسنده: انور چنگيزاوغلو

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


به كار گيري جاذبه‌هاي تاريخي آذربايجان در طراحي هتل براي گردشگران غير بومي

به كار گيري جاذبه‌هاي تاريخي آذربايجان در طراحي هتل براي گردشگران غير بومي

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: مهناز صالح‌پور

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

تبريز در گذر تاريخ (شناسنامه تاريخي تبريز): نگاهي به تاريخ سرزمين آذربايجان

تبريز در گذر تاريخ (شناسنامه تاريخي تبريز): نگاهي به تاريخ سرزمين آذربايجان

ناشر : ياران

- نويسنده: فريبرز ذوقي - نويسنده: ايوب نيكنام‌الدوله

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تبريز در گذر تاريخ (شناسنامه تاريخي تبريز): نگاهي به تاريخ سرزمين آذربايجان

تبريز در گذر تاريخ (شناسنامه تاريخي تبريز): نگاهي به تاريخ سرزمين آذربايجان

ناشر : ياران

- نويسنده: فريبرز ذوقي - نويسنده: ايوب نيكنام‌الدوله

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال