‏‫ = ۱ + ۶‮‬

‏‫ = ۱ + ۶‮‬

ناشر : نفر اوغلو

- نويسنده: خليل سميعا

قیمت : ۰ ریال

‏‫ ۱۰۰ كاردستي خلاقانه براي كودك و نوجوان‬

‏‫ ۱۰۰ كاردستي خلاقانه براي كودك و نوجوان‬

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

- نويسنده: فاطمه لطيفي‌ فرد

قیمت : ۰ ریال

‏‫ Cisco Qos [ سيسكو كيو اٌ اس]

‏‫ Cisco Qos [ سيسكو كيو اٌ اس]

ناشر : مينوفر

- نويسنده: آرمان حيدرزاده

قیمت : ۰ ریال


‏‫ ‏‫GBS ‬‬تغذيه

‏‫ ‏‫GBS ‬‬تغذيه

ناشر : تيمورزاده

- نويسنده: زينب پاشا‌زانوس

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫‭ Metacognitive strategies on the listening comprehension

‏‫‭ Metacognitive strategies on the listening comprehension

ناشر : پيدار

- نويسنده: معصومه انصاري - نويسنده: Masumeh Ansari

قیمت : ۰ ریال


‏‫ Microsoft Word براي همه‬

‏‫ Microsoft Word براي همه‬

ناشر : وينا

- نويسنده: حميدرضا فلاح

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

‏‫ SPSS regression‏: اس پي اس اس رگرسيون‬

‏‫ SPSS regression‏: اس پي اس اس رگرسيون‬

ناشر : انتشارات علمي كالج

- نويسنده: ام‍ج‍د زارع‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

‏‫ آموزش كاربردي 2016 Auto CAD Civil 3D‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫ آموزش كاربردي 2016 Auto CAD Civil 3D‬‬‬‬‬‬‬‬

ناشر : عميدي

- نويسنده: فرهاد فقه‌نبي

قیمت : ۰ ریال


‏‫ احكام حمل و نقل

‏‫ احكام حمل و نقل

ناشر : ‏‫ نشر معروف

- نويسنده: سيدج‍ع‍ف‍ر رب‍ان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال