ليست كتاب با موضوع انتخابات - جنبه‌هاي اجتماعي تعداد يافت شده - 1


15%
درآمدي برجامعه‌شناسي سياسي رفتار راي‌دهي

درآمدي برجامعه‌شناسي سياسي رفتار راي‌دهي

ناشر : نگاه معاصر

وحيد ذوالفقاري

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۴۵۰۰۰ ریال