۴۰ راز رتبه هاي تك رقمي

۴۰ راز رتبه هاي تك رقمي

ناشر : نيك انجام

پدیدآور: اميرمسعود معصوم نيا

‏‫اسرار موفقيت(از تحصيل تا كسب و كار)

‏‫اسرار موفقيت(از تحصيل تا كسب و كار)

ناشر : اساتيد دانشگاه

پدیدآور: چيا پرنگ

اصول برنامه ريزي درسي

اصول برنامه ريزي درسي

ناشر : انتشارات محقق اردبيلي

پدیدآور: رقيه دژكام


۲۰ گام بي نظير براي موفقيت در تحصيل : چگونه دانش آموزاني درس خوان داشته باشيم؟

۲۰ گام بي نظير براي موفقيت در تحصيل : چگ ...

ناشر : انتشارات عمادي

پدیدآور: نادر حاج شمسايي

‏‫ بي پرده با كنكور

‏‫ بي پرده با كنكور

ناشر : ‏‫ ئه وين‭‬

پدیدآور: هيوا فتاحي


‏‫۱۰ راز موفقيت تحصيلي‬

‏‫۱۰ راز موفقيت تحصيلي‬

ناشر : ايرانا رسانه

پدیدآور: مريم آقاكثيري

استراتژي آروين

استراتژي آروين

ناشر : مكتب آروين

پدیدآور: اميرحسين افشار

آنچه يك دانش آموز بايد بداند

آنچه يك دانش آموز بايد بداند

ناشر : موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب

پدیدآور: عبداله خاكسار ازغندي


اثربخشي برنامه ريزي درسي بر سلامت روان مدارس

اثربخشي برنامه ريزي درسي بر سلامت روان م ...

ناشر : پارس آويد

پدیدآور: آيت الله بهمدي

استوري موفقيت چند رتبه برتر (برنامه ريزي كنكور به سبك رتبه هاي برتر)

استوري موفقيت چند رتبه برتر (برنامه ريزي ...

ناشر : موسسه علمي انتشاراتي سنا(سامانه نوين آموز)

پدیدآور: عباسعلي اميني