‏‫ برف حافظه‌ي كوتاه مدتي دارد

‏‫ برف حافظه‌ي كوتاه مدتي دارد

ناشر : انتشارات مايا

مرضيه قاسمي

‏‫ مراقبه با باد: (دفتر شعر)

‏‫ مراقبه با باد: (دفتر شعر)

ناشر : شيواي پارسي

س‍اس‍ان ك‍ش‍وري


‏‫ مراقبه با باد: شعر

‏‫ مراقبه با باد: شعر

ناشر : ‏‫ پيرسوك

س‍اس‍ان ك‍ش‍وري

 مكالمه با اصوات وحش

مكالمه با اصوات وحش

ناشر : افراز

سعيده كشاورزي

 اين هيچ دنباله دار

اين هيچ دنباله دار

ناشر : نشر نيماژ

ف‍رزاد آب‍ادي


 به تو راي مي دهم : دفتر شعر

به تو راي مي دهم : دفتر شعر

ناشر : انتشارات اريش

صديق قطبي

‏‫ جوش و خروش‮

‏‫ جوش و خروش‮

ناشر : آفتاب نارين

بختيار محمد نژاد

‏‫ اين اثر با حمايت معاونت ادبيات و انتشارات ادار ه  كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد به چاپ رسيده است.‏‫ اين اثر با حمايت معاونت ادبيات و انتشارات ادار ه  كل حفظ آثار و ن

‏‫ اين اثر با حمايت معاونت ادبيات و انتش ...

ناشر : انتشارات آناپنا

‏‫حميد ‬ ‏‫ حسينيان‬


‏‫ چشمه نور ‮‬

‏‫ چشمه نور ‮‬

ناشر : ‏‫ محمدعلي پورن‍ورب‍خ‍ش كرماني‮‬

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي پ‍ورن‍ورب‍خ‍ش كرماني

 كلمه، تنها كلمه است كه مي‏ ماند ! مجموعه شعر

كلمه، تنها كلمه است كه مي‏ ماند ! مجموع ...

ناشر : هزاره ققنوس

پ‍روي‍ز ح‍س‍ي‍ن‍ي