11 قانون جذابيت ارتباطي

11 قانون جذابيت ارتباطي

ناشر : فرهنگ و دانش

پدیدآور: بهزاد رحمتي


101 روش براي بهتر زيستن

101 روش براي بهتر زيستن

ناشر : نسل نوانديش

پدیدآور: امير طاهري

250 روش براي نه گفتن: اجازه ندهيد ديگران از شما سوء استفاده كنند!

250 روش براي نه گفتن: اجازه ندهيد ديگران ...

ناشر : سلسله مهر

پدیدآور: هانيه حق نبي مطلق

124 نكته براي ايجاد رابطه ي بهتر

124 نكته براي ايجاد رابطه ي بهتر

ناشر : ذهن آويز

پدیدآور: شهلا ارژنگ


۱۵۱ ايده ي  سريع براي ارتباط عالي با ديگران

۱۵۱ ايده ي سريع براي ارتباط عالي با ديگ ...

ناشر : كهكشان دانش

پدیدآور: خ‍ل‍ي‍ل رض‍وي

100 قانون عشق: روابط زناشويي، خانواده و دوستان

100 قانون عشق: روابط زناشويي، خانواده و ...

ناشر : چابك انديش

پدیدآور: ريچارد تمپلار

250 روش براي نه گفتن: اجازه ندهيد ديگران از شما سوء استفاده كنند!

250 روش براي نه گفتن: اجازه ندهيد ديگران ...

ناشر : پارسينه

پدیدآور: هانيه حق نبي مطلق