... و اما من

... و اما من

ناشر : راستين

پدیدآور: مريم جعفرقليان

... و عشق سرآغاز هستي

... و عشق سرآغاز هستي

ناشر : جادوي قلم

پدیدآور: مهرداد افشار

<الجرة = جرة>

<الجرة = جرة>

ناشر : انتشارات آب‌خست

پدیدآور: ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ س‍ي‍ف‍ي‌


... فرشته صلح، يا فتانه اصفهاني

... فرشته صلح، يا فتانه اصفهاني

ناشر : مانيا هنر

پدیدآور: ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ي‍ن ص‍ن‍ع‍ت‍ي زاده ك‍رم‍ان‍ي

(ماجراي پروستات من) شوك!؟«داستان واقعي»

(ماجراي پروستات من) شوك!؟«داستان واقعي»

ناشر : اختر

پدیدآور: اسماعيل معصوم زاده

... پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

... پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

ناشر : روزبهان

پدیدآور: ن‍ادر اب‍راه‍ي‍م‍ي


‏‫ = ۱ + ۶‮‬

‏‫ = ۱ + ۶‮‬

ناشر : نفر اوغلو

پدیدآور: خليل سميعا

... و سرانجام

... و سرانجام

ناشر : مهناز چوبلي

پدیدآور: مهناز چوبلي

‏‫‭ Ne change plus ton nom

‏‫‭ Ne change plus ton nom

ناشر : پرشيا شمع و مه

پدیدآور: م‍ج‍ي‍د ق‍ي‍ص‍ري


((ليلي براي تو ))

((ليلي براي تو ))

ناشر : نشر علي

پدیدآور: فائزه محمدنژاد

"عمارت رفتگان"

"عمارت رفتگان"

ناشر : نيلبرگ

پدیدآور: مژده كلانتري

...قفل

...قفل

ناشر : انتشارات نظري

پدیدآور: نرجس هاشمي معتمدي